ทริปบริษัทที่มากกว่าการไปเที่ยว

บริษัท ทีทีโอ ทราเวิล เซอร์วิส ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวกว่า 40 ปี

เราคือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การจัดสัมมนาดูงาน จัดอบรม ละลายพฤติกรรม Outing ประจำปี อย่างเป็นรูปธรรม เราคิดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง Activity & Team Building Expert และจัดงานปาร์ตี้ธีมต่างๆ  เพื่อให้การไปทริปท่องเที่ยวบริษัทไม่ใช่เพียงการไปเที่ยว แต่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพ ทีมเวิร์ค และการอยู่ร่วมกันในองค์กร
TTO-travel-siminar-team-building-outing
เราเปลี่ยนทัวร์เป็นทีม

สร้างทีมและความสามัคคี (Teamwork) ให้เกิดในองค์กร เพราะความสามัคคีจะก่อให้เกิดการทำงานที่ทวีผล

TTO-travel-siminar-team-building-outing
ละลายพฤติกรรม

เราจะเป็นตัวเชื่อมให้ทุกคนเกิดการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพราะทุกคนในองค์กรอาจเคยเจอแต่ไม่เคยได้พูดคุยกัน

จัดสัมมานาโดยผู้เชี่ยวชาญ

เราจัดหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพูดเพื่อสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานในองค์กร และยังสร้างทีมที่มีศักยภาพ (Team Buidling)

TTO-travel-siminar-team-building-outing
จัดกิจกรรมสนุกๆให้ทุกคนได้พักผ่อน

สร้างสรรค์ กิจกรรม ที่มีการแฝงแง่คิดและการใช้ชีวิตร่วมกันใน สังคม (Creative Activities)

ตัวอย่างองค์กรที่เชื่อมั่นใช้บริการกับเรา

เรามีลูกค้าระดับองค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ ตลอดการบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ มากกว่า 500 บริษัท

TTO-travel รับจัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง Activity & Team Building Expert และจัดงานปาร์ตี้ธีมต่างๆ รับจัดประชุมสัมมนา จัดอีเว้นท์ Seminar

ลูกค้าที่น่ารักของเรา

Why Outdoor Adventure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

What You Get

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top