ท่องเที่ยวใกล้กรุง

ทัวร์เมืองนครปฐม
2 วัน 1 คืน

“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน”

นครปฐม

วันที่ 1

จุดนัดพบ -นครปฐม – หอภาพยนตร์ – ตลาดน้ำดอนหวาย – วัดไร่ขิง – พระราชวังสนามจันทร์

mamori-tissue-free

06.00น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ การลงทะเบียน และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทางออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ

06.30น.

นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดนครปฐม

09.00น.

นำท่านเยี่ยมชมความงดงามของ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศที่รวบรวมข้อมูล และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของประวัติศาสตร์แห่งภาพยนตร์ในประเทศไทย

จากนั้นนำท่านแวะชม ชิม ช้อป กับตลาดน้ำชื่อดัง ตลาดน้ำดอนหวาย อยู่ใกล้กับวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน ภายในตลาดน้ำจะมี อาหารและขนมจำหน่ายมากมาย จนทำให้สถานทีดูคับคั่งไปด้วยผู้คนอันมากมาย มีเรือบริการชมวิวสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ท่านจะได้พบกับบ้านทรงไทยหลาย ๆ แบบที่หาชมได้น้อยมากในปัจจุบัน และสามารถชมบรรยากาศ อันร่มรื่นและการดำเนินชีวิตของชาวบ้านสองริมฝั่งแม่น้ำท่านจีน

12.00น.

รับบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 8-10 ท่าน

13.00น.

นำท่านไหว้พระ วัดไร่ขิง วัดชื่อดังที่ต้องไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นที่เคารพของชาวนครปฐมให้เราไปขอพร ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากผู้คนที่แวะเวียนมาที่นี่ต่างก็มาขอพรให้สมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ

14.30น.

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับพระปฐมเจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับแปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มานมัสการพระปฐมเจดีย์และพักผ่อน พระราชวังสนามจันทร์ มีบรรยากาศร่มรื่น ภายในพระราชวังมีอาณาเขตกว้างขวาง มีพระที่นั่ง พระตำหนัก และเรือนอยู่มากมาย เช่น
พระที่นั่งพิมานปฐม, พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี, พระที่นั่งวัชรีรมยา, พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์, พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์, พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์, พระตำหนักทับแก้ว, เรือนพระนนทิการ, เรือนพระธเนศวร เป็นต้น

17.30น.

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า

18.00น.

รับประทานอาหารค่ำ บริการอาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 10 ท่าน พร้อมบริการปาร์ตี้ คาราโอเกะถึงเวลา 22.00 น. (มื้อที่ 2)

วันที่ 2

วัดพระปฐมเจดีย์ – วัดไผ่ล้อม – เจษฎาเทคนิคมิวเซียม (พิพิธภัณฑ์รถเก่า)

07.00น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

08.00น.

เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยพร้อมเช็คเอาท์

08.30น.

หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านสักการะวัดคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ ซึ่งนับว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่โดดเด่นอยู่กลางเมืองนครปฐม และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า ลักษณะเป็นพระเจดีย์ใหญ่ รูประฆังคว่ำ ปากผายมหึมา โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ มีวิหาร 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

จากนั้นนำท่านไหว้พระ วัดไผ่ล้อม ซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียง ของจังหวัด ซึ่งภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้สักการะ ไม่ว่าจะเป็น ปาฏิหาริย์ที่เกิดจาก หลวงพ่อพูลที่ได้ละสังขารไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2548  แต่ท่านก็ยังได้สร้างปาฏิหาริย์ไว้ ด้วยสรีระของท่านยังคงสภาพเดิมไม่เน่าไม่เปื่อย ทางวัดจึงได้นำร่างของท่านบรรจุโลงแก้วตั้งไว้ที่ “ศาลากรุวิมานุสรณ์” ให้ลูกศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธาได้กราบไหว้  นอกจากนี้สมัยที่ท่านยังหนุ่ม ตั้งแต่ที่ท่านเดินทางไปเป็นพระคู่สวดที่สุพรรณบุรีพร้อมกับหลวงพ่อเต้าและหลวงพ่อล้ง ในครั้งนั้นหลวงพ่อพูลได้กุมารทองกลับมาด้วย เป็นกุมารทองขนาดใหญ่ เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ฐานกว้าง 9 นิ้ว สูง 15 นิ้ว ท่าจึงนำมาประดิษฐานไว้ที่กุฏิของท่าน และตั้งชื่อให้ว่า “กุมารทองสมบัติ” โดยกุมารทองนี้ได้รับการเลื่องลือในเรื่องของโชคลาภ ธุรกิจค้าขาย จึงทำให้มีผู้คนแวะเวียนกันมาไหว้ทุกวัน

12.00น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

หลังรับประทานอาหาร ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากประจำจังหวัดนครปฐม

13.00น.

พิพิธภัณฑ์รถเก่า หรือ เจษฎาเทคนิค มิวเซียม ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ นักธุรกิจชาวไทย ซึ่งเกิดแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปท่องเที่ยวดูงานด้านเครื่องยนต์กลไก ในทวีปยุโรปและอเมริกาได้พบเห็นพิพิธภัณฑ์หลายแห่งที่รวบรวม รถยนต์หายากไว้มากมาย และจัดแสดงได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ยนตรกรรมทุกชิ้นแฝงไว้ซึ่งปรัชญาแนว ความคิด ที่บ่งบอกถึงจิตวิญญาณของผู้ออกแบบและผู้ผลิตสามารถใช้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลังได้อย่างล้ำค่า

14.00น.

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ จุดหมายปลายทาง พร้อมแวะซื้อของฝากที่ระลึก

17.00น.

ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ

2,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

500 บาท

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ

 • กรุณาพิจารณาโปรแกรมและรายละเอียดต่างๆก่อนทำการจอง
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมการเดินทางไม่ต่ำกว่า 35 ท่านต่อคณะ หาก ผู้เดินทางไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการรวม

 • รถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าห้องพัก (2ท่าน/ห้อง) โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • มัคคุเทศก์ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)

การยกเลิกการเดินทาง

 • หากจองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ อสม. ทั่วประเทศไทยหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ติดต่อเราได้ที่
TEL.: 081-710-2000 / 02-294-9797
Line: @TTOTRAVEL

Scroll to Top